Om kurset

Om kurset


Innovation Pilot er et 10 ECTS læringsforløb for alle diplomingeniørstuderende fra DTU’s 19 studieretninger.

Under forløbet arbejder de studerende i tværfaglige grupper med konkrete udfordringer eller idéer, defineret af deltagende virksomheder. Virksomhederne møder to til tre gange på DTU under forløbet og får mulighed for at teste og udvikle nye idéer i samarbejde med studerende.

På kurset bliver virksomheder tilknyttet tværfaglige grupper af studerende, der over tilrettelagte forløb arbejder på at løse teknisk funderede og konkrete udfordringer hos virksomhederne.

Målet med kurset er at ruste de kommende ingeniører til de udfordringer de vil møde når de kommer ud i erhvervslivet og samtidig give deltagende virksomheder nye ingeniørfaglige perspektiver og løsningsmodeller på deres udfordringer.

Forløbet afsluttes med en Demodag, hvor de studerende og virksomhederne mødes på DTU. På Demodagen præsenterer de studerende deres innovationsoplæg og prototype, som svar på samarbejdsvirksomhedernes udfordringer

Kursusbasen

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
62999 Innovation Pilot 10 E5A, E5B, F5A, F5B

Kontakt

Sara Grex
Studieleder, lektor
DTU Engineering Technology
26 24 77 47

Kontakt

Mette Pallisgaard Jensen
Innovationskonsulent
DTU Engineering Technology
31 96 49 64

DTU Engineering Technology

Innovations- og Udviklingssekretariatet

A1.01

Lautrupvang 15
2750 Ballerup