Tværfaglighed og Innovation

Tværfaglighed og innovation


 

Det tværfaglige element i Innovation Pilot kommer til udtryk ved at studerende danner grupper på tværs af de 19 diplomingeniør-retninger på DTU. Grupperne kan derved belyse den givne udfordring ud fra flere forskellige faglige perspektiver.

I kurset forstås begrebet innovation, som en undersøgelses- og læreproces, hvor de studerende stiller spørgsmål og åbner op for en problemstilling. Innovation forstås også som en entreprenel og systematisk proces, hvor de studerende analyserer muligheder og former argumenterede løsninger. Det er gennem denne proces og det tværfaglige samarbejde, at de studerende kan udvikle unikke muligheder og løsninger for virksomhederne.

Kontakt

Sara Grex
Studieleder, lektor
DTU Engineering Technology
26 24 77 47